Grondkeringen

Grondkeringen

Damwanden en Bouwkuipen

Voor het aanleggen van infrastructuur en constructies onder het maaiveld wordt vaak gebruik gemaakt van damwanden en/of bouwkuipen. ZAFECO adviseert over de aanleg hiervan:

  • Uitzetten en interpretatie grondonderzoek;
  • Type damwandplank en funderingsdiepte;
  • Uitvoeringsmethode rekening houdend met o.a. het ontwerp, belendingen in de omgeving en type ondergrond;
  • Bouwfasering: Ontgravingsniveaus in verschillende fases en aanlegniveaus van eventueel benodigde stempels en/of ankers;
  • Analyse geohydrologische situatie en indien nodig een bemalingsadvies;
  • Analyse betreffende omgevingsbeïnvloeding (Welk effect heeft de aanleg van de bouwkuip op de omgeving zowel wat betreft deformaties als trillingen);
  • Advisering en/of begeleiding tijdens de uitvoering.

 

Omgevingsbeïnvloeding m.b.v. Plaxis

GrondkeringenVandaag de dag dienen ontgravingen ten behoeve van bouwkuipen en sleuven voor Kabels & Leidingen in de grond uitgevoerd te worden dichtbij bestaande bebouwing en infrastructuur.

De door deze ontgravingen veroorzaakte grondvervormingen dienen beperkt te blijven om schade aan de belendende bebouwing/infrastructuur te voorkomen. ZAFECO B.V. analyseert de verwachte grondvervormingen met behulp van het eindige elementen programma Plaxis en toetst of de grondvervormingen binnen de gestelde eisen blijven.

Indien de verwachtte grondvervormingen te groot zijn adviseert ZAFECO over aanvullende/compenserende maatregelen zodat de vervormingen wel binnen de gestelde eisen blijven.

Voorbeeldprojecten:

  • Spoorzone Delft
  • VleuGel/RSS spooruitbreiding Utrecht CS – Lunetten
  • Tender: Ruimte voor de Waal Nijmegen 

Spoorzone Delft Vleugel RSS spooruitbreiding Utrecht Ruimte voor De Waal