Leidingen

Aanleg van leidingen

LeidingenIn een dichtbebouwde omgeving, zoals in Nederland, wordt de aanleg van leidingen steeds complexer. Afhankelijk van de situatie, de ondergrond en de bestaande infrastructuur, zijn er verschillende mogelijkheden om leidingen onder het bestaande maaiveld aan te leggen. Hierbij valt te denken aan:

 • Open sleuf methode;
 • Horizontaal gestuurde boringen (HDD);
 • Persingen.
  

ZAFECO voorziet hiervoor in onderstaande adviezen:

 • Opzetten, begeleiding en interpretatie van grondonderzoek;
 • Schematiseren grondopbouw;
 • Zettingsarme aanleg van leiding in open sleuf;
 • Het uitvoeren van zettingsberekeningen van de grond als gevolg van geplande ophogingen;
 • Berekening geotechnische parameters voor uitgebreide sterkteberekening;
 • Advisering over aanleg leiding d.m.v. een horizontaal gestuurde boring
 • Muddruk berekeningen;
 • Kwelweganalyse;
 • Ontwerp bouwkuip voor persing;
 • Second Opinions.

De gehele advisering is conform Eurocode 7, NEN 3650 en NEN 3651 en vindt in nauw overleg met de klant plaats. Het advies wordt continu tussentijds besproken en toegelicht. Daarnaast wordt de gehele advisering schriftelijk gerapporteerd. Wij streven naar een flexibel werkproces om zo samen met u tot een op maat gesneden en praktisch ontwerp te komen.

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________