Water en dijken

Toetsing van Dijken

Om “voldoende” veilig in Nederland te kunnen wonen en werken dienen de primaire- en regionale waterkeringen te voldoen aan de vigerende normen en richtlijnen.

ZAFECO verzorgt het gehele toetsproces voor dijken en boezemkaden conform de ENW/TAW en STOWA richtlijnen. Daarnaast adviseert ZAFECO over dijk- en kade verbeteringsprojecten.

Bij aanleg van wegen en/of fietspaden op dijken dient vaak aangetoond te worden dat de stabiliteit van de dijk hierdoor niet achteruit gaat. ZAFECO adviseert hoe dit kan worden bewerkstelligd.

 

Voorbeeldprojecten:

  • Heropbouw Dijklichaam Lageweg Spaarndam
  • Tramonta de Lier

 Heropbouw Dijklichaam Lageweg Spaarndam Tramonta de Lier