Projecten

De Dijk, Maassluis

Gemeente Maassluis heeft Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van het ontwerp en bestek voor het aanleggen van bedrijventerrein en begraafplaats de Dijk te Maassluis. De Dijk, een voormalige baggerspecieloswal, is lang in gebruik geweest als opslagterrein van stalen pijpen en buizen voor het bedrijf Conline, maar komt nu vrij voor herontwikkeling. De gemeente Maasluis is bezig met de herontwikkeling van de locatie tot een hoogwaardig bedrijventerrein met een verscheidenheid aan functies, waaronder de aanleg van een nieuwe begraafplaats.

Heropbouw Dijklichaam Lageweg Spaarndam

Voor het ontwikkelen van de woningbouwlocatie 'Spaarne Buiten' ter plaatse van de Lagedijk te Spaarndam is een nieuwe waterpartij aangelegd. Hiervoor is ondermeer de secundaire waterkering verlegd en daarnaast is een nieuwe waterkering aangelegd. Bij de nieuw aangelegde waterkering langs de Lageweg zijn scheuren in het buitentalud van de nieuw aangelegde dijk waargenomen. Daarnaast hebben er vervormingen van het buitentalud plaatsgevonden.

'Goudse Poort' te Gouda

Ter plaatse van het bedrijventerrein “De Goudse Poort” te Gouda is men voornemens een gedeelte van de straten op te hogen. Het algemene beeld van het bedrijventerrein is dat de straten aan significante zetting onderhevig zijn ten opzichte van de op palen gefundeerde elementen. Het is dan ook gewenst om de straten terug te brengen naar een hoger niveau en/of het oorspronkelijke uitgiftepeil.

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________