Spoorzone Delft

De Combinatie CrommeLijn v.o.f. (CCL) legt in opdracht van Pro-Rail de Spoorzone Delft aan. Het project betreft het ontwerp en de realisatie van een 2.400 m lange spoortunnel geschikt voor twee- en in de toekomst viersporige treinexploitatie, inclusief station (ter vervanging van het bestaande spoorviaduct), het ontwerp en de realisatie van een openbaar vervoerknooppunt, het ontwerp en de realisatie van één ondergrondse parkeergarage en het deels bouwrijp en deels woonrijp maken van de spoorzone.

Grontmij verzorgt het ontwerp voor de spoorzone Delft. In opdracht van Grontmij heeft ZAFECO een bijdrage geleverd aan de analyse van de omgevingsbeïnvloeding m.b.v. Plaxis inclusief de toetsing van de belendingen. Tevens heeft Zafeco advies gegeven t.b.v. de funderingsdiepte (bepalen draagvermogen) van de diepwanden, bepalen ontgravings- en stempelniveaus.

 

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________