Bouwplan Tramonta de Lier

Aan de Hoofdstraat / Lierweg in de Lier is door Arcade Wonen het bouwplan Tramonta in ontwikkeling. Hiervoor dient het terrein bouwrijp te worden gemaakt. Voor het bouwrijp maken van de projectlocatie en de bouw van de appartementen dient door Arcade Wonen een Keurvergunnig bij het Hoogheemraadschap van Delfland te worden aangevraagd.

Doordat de projectlocatie binnen de beschermingszone van de waterkering is gesitueerd dient geotechnisch aangetoond te worden dat de bouwactiviteiten geen nadelige invloed uitoefenen op de waterkering.

In opdracht van Arcade Wonen heeft ZAFECO B.V. als adviseur van Inter Geo Techniek meegewerkt aan een het opstellen van een geotechnisch bouwrijpadvies voor het terrein en de analyse van de invloed op de macro stabiliteit van de waterkering ten gevolge van de geplande werkzaamheden.

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________