'Goudse Poort' te Gouda

Ter plaatse van het bedrijventerrein “De Goudse Poort” te Gouda is men voornemens een gedeelte van de straten op te hogen. Het algemene beeld van het bedrijventerrein is dat de straten aan significante zetting onderhevig zijn ten opzichte van de op palen gefundeerde elementen. Het is dan ook gewenst om de straten terug te brengen naar een hoger niveau en/of het oorspronkelijke uitgiftepeil.

In opdracht van Aveco de Bondt en Volker InfraDesign (VID) heeft ZAFECO B.V. als adviseur van Inter Geo Techniek meegewerkt aan een geotechnisch advies voor de herinrichting van het bedrijventerrein.

  • Project: Geotechnische analyse Herinrichting Bedrijventerrein 'Goudse Poort' te Gouda
  • Locatie: Gouda
  • Opdrachtgever project: Aveco de Bondt en Volker InfraDesign (VID)
  • Contractvorm: Afkoop
  • Opdrachtgever ZAFECO B.V: Inter Geo Techniek (2012)
     ;
  • Type Project: Herinrichting bedrijventerrein, analyse zettingen, evenwichtsconstructies

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________