Heropbouw Dijklichaam Lageweg Spaarndam

Voor het ontwikkelen van de woningbouwlocatie 'Spaarne Buiten' ter plaatse van de Lagedijk te Spaarndam is een nieuwe waterpartij aangelegd. Hiervoor is ondermeer de secundaire waterkering verlegd en daarnaast is een nieuwe waterkering aangelegd. Bij de nieuw aangelegde waterkering langs de Lageweg zijn scheuren in het buitentalud van de nieuw aangelegde dijk waargenomen. Daarnaast hebben er vervormingen van het buitentalud plaatsgevonden.

In opdracht van Aveco de Bondt en Volker InfraDesign (VID) heeft ZAFECO B.V. als adviseur van Inter Geo Techniek meegewerkt aan een geotechnische analyse van de situatie en vervolgens aan een advisering betreffende de herstelwerkzaamheden voor het dijklichaam.

  • Project: Heropbouw Dijklichaam Lageweg Spaarndam
  • Locatie: Spaarndam
  • Opdrachtgever project: Aveco de Bondt en Volker InfraDesign (VID)
  • Contractvorm: Afkoop
  • Opdrachtgever ZAFECO B.V: Inter Geo Techniek (2012)
     ;
  • Type Project: Herstelwerkzaamheden dijklichaam, Toetsing van dijken

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________