De Dijk, Maassluis

Gemeente Maassluis heeft Grontmij opdracht gegeven voor het opstellen van het ontwerp en bestek voor het aanleggen van bedrijventerrein en begraafplaats de Dijk te Maassluis. De Dijk, een voormalige baggerspecieloswal, is lang in gebruik geweest als opslagterrein van stalen pijpen en buizen voor het bedrijf Conline, maar komt nu vrij voor herontwikkeling. De gemeente Maasluis is bezig met de herontwikkeling van de locatie tot een hoogwaardig bedrijventerrein met een verscheidenheid aan functies, waaronder de aanleg van een nieuwe begraafplaats.

ZAFECO B.V. heeft in opdracht van Grontmij namens Inter Geo Techniek bijgedragen aan het geotechnisch ontwerp van het bedrijventerrein en de begraafplaats en de analyse van de invloed van de aanleg van de ophoging op de persleiding, riolering en primaire waterkering . Daarnaast verzorgt Zafeco de geotechnische interpretatie van de monitoringsgegevens (m.b.v. zakbaken, waterspanningsmeters en inclinometers) gedurende de uitvoering van project.

 __________________________________________________________________________________________________________________
DIENSTEN

Funderingen en tunnels Water en dijken Wegen en Spoorwegen 4 Leidingen a Grongkeringen Grondonderzoek, CPT__________________________________________________________________________________________________________________